Bonjour Tristesse

  " height="64" ShowControls="1" ShowStatusBar="1" AutoSize="false" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/">

Buồn ơi, cho mi!

Buồn ơi ta xin cho mi
Khi người yu đ bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin cho mi
Khi tnh yu chấp cnh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn ci
Buồn ơi hy đến với ta
ể qun chuyện tnh xt xa

Nếu trn đường tnh ta lẻ loi một mnh
Th trn con đường đời ta c mi buồn ơi! ...

 

Buồn ơi thế nhn l thế
Sao người yu vẫn mi say m
Buồn ơi yu đương l thế
Sao tnh ta mi mi đam m

 

Người yu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta qun mau
Buồn ơi hy đến với ta
ể qun chuyện tnh xt xa

 

Back to