Thượng nguồn Sng Hương

Hai nhnh chảy vo sng Hương tại ng ba Bằng Lng

Tận cng l dy ni Trường Sơn

Hnh Thi Thin

 

     Video 1: Điệu nhạc chầu văn

 

      Video 2: Phng sự về Cồn Hến

 

      Video 3: Khc tnh ca xứ Huế

 

 

                                  Back to Sng Vng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huế Trong Kỷ Niệm

 

Bi thứ 1: Gia Hội v Cồn Hến

 

Thu-Phong