Bi Thơ Dang Dỡ

Nơi qu xa mai vng chớm nụ

Đn Giao Thừa thoang thoảng trầm hương

Đất qu người tuyết rơi mầu trắng

Hoang vu buồn đường phố khng em.

 

Anh vẫn sống với nhiều kỷ niệm

D tnh xưa chưa trọn ước nguyền

Bn dng sng đo thắm xun sang

Từng cnh hồng rơi nhẹ bn đường.

 

Phương trời chung nhưng mnh xa cch

Đường khng xa sao như vạn dặm

Yu vẫn nồng tnh đ gi băng

Ma đng ơi sao qu lạnh lng!

 

Đm Giao Thừa anh cn khấn nguyện

Cho đng về hạt tuyết khng rơi

V cn em qu khứ trở về

Anh viết trọn bi thơ dang dỡ.

 

Thu Phong