Xun Ảo Tưởng

 

Thấy đo hồng tưởng vo chợ Tết

Xun về sao tuyết trắng ngoi sn

Thoảng hương trầm ai khơi kỷ niệm

Qu hương xa mnh nhớ v ngần.

 

Nghe tiếng gi động vo cnh cửa

Tưởng em về vội mở đm nay

Chỉ thấy đường hoang vu vắng lặng

nh đn buồn tuyết mi cn bay.

 

Ma Xun sang hay l ảo tưởng

Hay chỉ v mnh sống trong mơ

Cuộc đời vẫn tri mặc ai chờ

Tnh cn đy nhưng l dĩ vng.

 

Thi để hồn bay theo mộng đẹp

Đn Xun về d khng c thực

Đm ba mươi hương thoảng bn thềm

Anh vội mở, người ấy l em.

 

Thu Phong

Tết Canh Dần