o Tm Chiều ng

 

 

Ai đốt trong thơ sầu vạn kỷ

Cho hồn thi khch lạc rừng my

i tm o tm chiều đng cũ

Tm hướng phong sương vọng liễu gầy.

 

Phải chăng sắc tm chiều nay đẹp

V gt giai nhn gợi lối mn

Gi lộng chiều đng về lạc kiếp

Khơi tnh một thuở thắm mầu son?

 

Hay chỉ v em m thế kỷ

ưa hồn anh mộng o liu trai

Thoảng nghe hiu hắt sầu thin cố

o Tm Chiều đng o của ai!

 

 

L Nhựt Thăng

ăng trong mục "Thơ v Thi Nhn"

của Nhật Bo Tự Do Saigon - 1960

Do thi sĩ Vũ Hong Chương phụ trch