Cánh Đào Vườn Mộng

 

 

Sáng sớm nắng hồng trong vườn mộng

Cánh đào hồng diễm ảo cơn mê

Nghe trong xuân như có tiếng em về

Từ trường xưa cách biệt sơn khê.

 

Bướm say hương nhụy nồng chớm nở

Khu vườn t́nh diễm tuyện trang thơ

Hoa trong mộng hoa cài áo tím

Nhớ thương về tuổi ngọc ngây thơ.

 

 

Lê Nhựt Thăng

29-3-98