Có Những Ḍng Sông

 

 

Tôi không quên những chuyến đ̣ xưa

Trên ḍng sông quê hương yêu dấu

Tiếng ḥ trong đêm trăng hư ảo

Hương t́nh theo sóng vỗ ai đưa.

 

Tôi không quên những buổi chợ chiều

Thuyền đưa tôi về cùng với mẹ

Nhưng có một ngày người vĩnh biệt

Tôi không t́m lại được t́nh yêu.

 

Tôi không quên em chờ bến cũ

Ngày tôi đă biết yêu lần đầu

Và em thẹn thùng nh́n nước chảy

Thuyền trôi mà chẳng biết về đâu.

 

Tôi không quên quê hương khói lửa

Chiếc cầu găy nhịp ḿnh xa cách (*)

Nghe buồn cơn gió thổi vi vu

Thuyền sang sông dày đặc sương mù.

 

Tôi không quên ḍng sông ly biệt

Thuyền đưa tôi ngày đi vượt biển

Đêm thu buồn nước mắt như mưa

Thương quê hương nói mấy cho vừa!

 

Lê Nhựt Thăng

4/2001

--------------------------------------------------

(*) Chú thích:  Cầu Trường Tiền bị phá hủy 2 lần,

trong trận chiến năm 1945 và Tết Mậu Thân.