Em Có Biết

      Do You Know?

 

Mỗi đêm,

Dù ở phương nào

T́nh anh sưởi ấm tim em

Em đâu biết?

 

Mỗi sáng,

Dù cách xa ngh́n dặm

Anh hôn em khi em c̣n thiếp ngũ

Em nào có hay?

 

V́ trong anh đă có em

Nên không bao giờ

Chẳng bao giờ

Tim anh cảm thấy xa em.

 

Và kỳ diệu thay

Anh đă gặp em

Để rồi yêu em say đắm.

 

Anh biết nói ǵ

Khi vần thơ không đủ chữ

Anh nhớ em

Em có biết chăng?

 

 

Lê Nhựt Thăng

Phỏng theo thơ của Cheryl Hawkinson

 

 

 Every night,

wherever you are,

I tuck you in

with loving thoughts ...

And I wonder,

can you sense it?

 

Every morning,

even when we're apart,

I wake you

with a gentle kiss ...

And I wonder,

can you feel it?

 

You are so much a part of me

that you are never, ever

far from my heart.

I marvel

that I found you to love.

You mean more to me

than words could ever say.

I miss you so ...

an I wonder, do you know it?

 

 

Cheryl Hawkinson.