Hương Thoảng

 

 

Buổi sáng nghe chim hót bên thềm

Và thấy cành hoa vừa chớm nụ

Trong nắng hồng mới biết Xuân sang

Nhớ mai xưa cài áo hoa vàng.

 

Nghe gió nhẹ bên thềm hương thoảng

Mới biết em vừa mới đi qua

Trong giấc mộng.  Và khi tỉnh giấc

Bổng thấy như buồn chốn phương xa.

 

Và từng cánh đào hồng rơi rụng

Nhớ thương về dĩ văng xa xưa

Hồng rơi mà tưởng cơn mưa

Đêm Xuân từng hạt gió đưa vào hồn.

 

 

Lê Nhựt Thăng

2002