Mối Tnh Hạt Tuyết

 

 

Sng mồng một khng gian bỗng ấm

Nắng lại về thay tuyết ma đng

Qun năm cũ ưu phiền ci tạm

Mong Xun sang ướp mộng hương nồng.

 

Vết chn ai mặt tuyết tan dần

Tiễn đng đi luyến mi dạ l

Đn trăng về bi ct liu trai

Tnh theo my ngọn sng đm di.

 

Anh m ấp mối tnh hạt tuyết

Khp vo tim cho ấm tnh em

Bn nh lửa đm trường thơ chp

Dng yu thương thc đổ m đềm.

 

Xin tr lại đời tnh đen bạc

Xin giữ cho người vẹn thủy chung

Cho đm Xun niềm tin chớm nở

Mi yu em, tnh ấy v cng.

 

Thu Phong

Khai Bt Đầu Năm Canh Dần