Nếu Không Có Em

 

 

Nếu không em mùa Xuân vẫn đến

Nhưng hoa tàn v́ lạnh đêm sương

Mai năm xưa không cài áo trắng

Đêm dài ai nói chuyện yêu thương.

 

Nếu không em nắng Hạ vẫn nồng

Nhưng ve sầu phượng không thắm đỏ

Cổng trường không người đợi ai trông

Thư t́nh ai trao má ửng hồng.

 

Nếu không em Thu vẫn c̣n sang

Nhưng không ai đếm từng lá rụng

Trong nắng chiều đường xưa rực rở

Thuở ban đầu kỷ niệm chưa tan.

 

Nếu không em Đông về vẫn lạnh

Mưa vẫn buồn đường phố quê hương

Ai ngồi trong đêm dài vắng lặng

Bên lửa hồng sưởi ấm yêu thương.

 

Nếu không em anh không biết yêu

Những con tim và những nụ cười

Đă cho anh niềm tin hạnh phúc

Và yêu thương mầu áo diễm kiều.

 

Nếu không em ai đọc thơ t́nh

Khi anh về phương xa cát bụi

Bên ánh lửa chập chùng hư ảo

C̣n thương ai thao thức một ḿnh.

 

Lê Nhựt Thăng

Thu 2004