Nhịp Cầu V Dng Sng

 

 

Khi ni đến qu ti ngy ấy

Lm sao qun chiếc cầu su nhịp

V con sng xanh biếc tn Hương

Huế xa xưa tuổi mộng thin đường.

 

Ti thấy em qua cầu buổi sng

Nn thơ nghing che mi tc thề

T o nguyn trinh t o trắng

Phất phơ trong gi nhẹ xun về.

 

Ti thấy con sng mu bch ngọc

Tri qua thnh phố mộng năm xưa

Hay dng đầy trong cơn bo lụt

Thương Huế ngho tầm tả đm mưa.

 

V ti thấy chiếc cầu gảy nhịp

Trong tiếng bom khi lửa chiến trường

Dng sng yu dng sng mu đỏ

o em mu trằng o tang thương.

 

Ti lặng đứng nhn ging nước chảy

Như tri về biền biệt hư v

Mờ trong sương nhịp cầu ly biệt

Đm yn bnh vọng tiếng Nam M.

 

Viết cho những người cn nhớ Huế

L Nhựt Thăng

10-11-97