Tm Sự Chiều Mưa

 

Thng bảy trời mưa ma nắng Hạ

Thủ Đ buồn vắng lặng hoang vu

Hay v thương nhớ nhiều kỷ niệm

Mưa Saigon vương vấn tm tư.

 

Con đường no em đi trong mộng

Thuở ban đầu khi biết yu thương

Kỷ niệm chiều mưa bn cổng đợi

o em di phản phất dư hương.

 

D o em mầu tm đoan trang

Hay nguyn trinh mu trắng mai vng

Em vẫn chỉ l hnh dng ngọc

Trong chuyện tnh sau buổi trường tan.

 

Con đường no cũng l qu hương

Với hng cy phượng đỏ sn trường

Hay l vng ngập lối em đi

Buồn vu vơ buồn tuổi xun th.

 

D tha phương c ngy tao ngộ

Nhớ thương cn nối lại khng gian

Vng Canada, chn trời Đng Bắc Mỹ

o em cn kỷ niệm chưa tan.

 

Sương Nguyệt Anh thng năm cn đợi

Gia Long cn nhớ thuở xa xưa

Thương nhau xin giữ cht hương thừa

Bi thơ ai viết một chiều mưa.

 

L Nhựt Thăng

Kỷ Niệm Ngy Họp Mặt

Gia Long v Sương Nguyệt Anh

8/3/96