Tuổi Mộng

 

 

Hai mươi năm chưa mờ kỷ niệm

Saigon nay vẫn nhớ tn em

Ma Xun sang đường phố m đềm

Khm mai vng mộng ảo sương đm.

 

Vườn Nguyễn Huệ nghn hoa rực rỡ

Đo hồng thiếp ngũ bướm say hương

Chồi thủy tin cũng vừa chớm nỡ

Như mi cười tnh đắm yu thương.

 

V cnh phượng cn rơi thắm đỏ

Sn trường trong nắng hạ ngy xưa

Tiếng ve sầu chỉ v thương nhớ

T o thơ ngy ngọn gi đưa.

 

Rồi thu qua trong một buổi chiều

L rụng nhiều đường cũ em đi

Buồn vu vơ buồn tuổi xun th

V nhớ ma thu thuở biết yu.

 

V mưa bay ma đng dĩ vng

Lạnh lng cơn gi thổi bn sng

Đ xưa em qua khng trở lại

Mịt mng dng nước chảy mnh mng.

 

 

L Nhựt Thăng

Ma đng Washington

1/96