Xun Về Bn Sng

 

     

Cuối đng trời vẫn m u

Khng gian cn lạnh sương m chưa tan

Bn sng chớm nụ hoa vng

Chim về tổ ấm bay ngang khung trời.

 

Rồi xun sẽ đến em ơi

Nghn hoa đo thắm hồng rơi ngập đường

Chng mnh trọn kiếp cn thương

Buổi đầu gặp gở bn vườn hoa thơm.

 

L Nhựt Thăng

18-3-2004